Artikelen met het thema category

Burgerparticipatie, Pagina 2

Kerntakendiscussie biedt unieke kans

“Stimuleer dat mensen elkaar weer meer steunen. Waardeer deze steun en biedt er mogelijkheid toe.” “Wijs mensen erop dat ze ook plichten …

Koekjes van PVV-deeg

In de politiek maak je geen vrienden. Dat bleek gisteren maar weer eens tijdens de geruchtmakende persconferentie van de ex-PVV-fractieleden Hernandez en …

Voorzitterschap bijeenkomsten. Extern inhuren?

Moet een informatie-, inspraak- of participatiebijeenkomst een extern ingehuurde, onafhankelijke voorzitter hebben? Voor veel overheidsinstellingen is het antwoord: ‘ja natuurlijk’. De vraag …

Zo tackel je het NIMBY-syndroom

Het not-in-my-back-yard-syndroom is NIET een gruwelijk monster dat elke zinvolle burgerparticipatie onmogelijk maakt, ook al denken veel bestuurders en ambtenaren dat. Het …