Wat elke manager weten moet

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Elke manager heeft te maken met schrijvende medewerkers. Speciaal voor de manager gelden de volgende 7 gouden regels:

  1. Laat medewerkers die moeizaam schrijven geen beleidsnota’s, brieven en publieksteksten schrijven. Dat zou ten koste van de kwaliteit gaan, zeer ondoelmatig zijn en de medewerker frustreren.
  2. Hebt u voor een stuk geen goede schrijver? Huur hem dan in. Hij verdient zijn geld dubbel en dwars terug, in kwaliteit, snelheid en doelmatigheid.
  3. Stel voor de kwaliteit van een stuk altijd één redacteur/schrijver (eind)verantwoordelijk. Knutselwerk van meerdere schrijvers levert vrijwel nooit een goede tekst op.
  4. Zorg ervoor dat stukken altijd een kritische tweede lezer/schrijven hebben. Dat verhoogt de kwaliteit en is doelmatig.
  5. Realiseer u dat slecht schrijven vooral het gevolg is van ingeslepen gewoonten of angst. Een schijfcursus kan daaraan niet zoveel doen. Vooral mensen die toch al behoorlijk schrijven, hebben er iets aan. Slechte schrijvers gaan er niet beter door schrijven.
  6. De enige effectieve manier om het schrijven te verbeteren, is de invoering van een professionele, kritische eindredactie.  Het is verstandig invoering ervan vooraf te late gaan door een schrijfcursus. Realiseer u dat aanpassen van ingeslepen gewoonten alleen maar mogelijk is door voortdurende correctie ervan.
  7. Laat de beoordeling van de schrijfkwaliteiten van uw medewerkers ook meewegen in uw voorbereiding van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×